sp rotterdam
SP Rotterdam.
SP presenteert plan voor een schuldenvrij Rotterdam. Vandaag presenteert de SP tien voorstellen om Rotterdam schuldenvrij te krijgen. De helft van de Rotterdammers met een laag inkomen loopt kans om in de schulden te komen, en 30 procent staat al in de min.
sea waybill
Cookies op AD.nl AD.nl.
We zorgen dat jij niet telkens dezelfde artikelen of advertenties ziet en dat advertenties bij ons en op andere sites passen bij jouw interesses. Verder zorgen cookies van derde partijen dat je artikelen kunt delen via sociale media en dat je op onze website filmpjes kunt bekijken.
seo powersuite
Veiligheidscontrole nodig.
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties relevanter te maken en je een veiligere ervaring te bieden. Als je op de website klikt of op de website navigeert, ga je ermee akkoord dat we op en buiten Facebook informatie verzamelen via cookies.
SEO Page Optimizer Belgique
Rotterdam.nl Fractie SP.
Adres: p/a Coolsingel 40. Telefoon: 06-24 44 41 34 / 010 267 33 59 fractie. E-mail: b.yildiz@raad.rotterdam.nl / fractie@rotterdam.sp.nl. Erasmus Universiteit Rotterdam, Bachelor Rechtsgeleerdheid. Erasmus Universiteit Rotterdam, Bachelor Filosofie. 2016 heden Bestuurslid SP Rotterdam. 2011 heden Activist SP en ROOD.

Contacteer ons